به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مجید عسکری با اشاره به عملکرد واحد صدور پروانه این سازمان در ماه گذشته، گفت: طی این مدت 300 فقره پروانه تاکسیرانی مربوط به رانندگان تاکسی تمدید شده است.

وی در ادامه از صدور 25 فقره پروانه تاکسیرانی ورودی جدید ویژه تاکسی های درون شهری در آبان ماه سال جاری خبر داد و افزود:همچنین صدور 2 فقره پروانه تاکسیرانی ویژه رانندگان موسسات حمل و نقل درون شهری از اقدامات انجام شده در مدت زمان یاد شده است.

عسکری همچنین از برگزاری 200 مورد آزمون  شهرشناسی از رانندگان متقاضی پروانه تاکسیرانی در آبان ماه سال جاری خبر داد.