به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد محسن بیگی در جمع مدیران مدارس شهرستان رابر از خداوند به عنوان اولین معلم بشریت نام برد و اظهار کرد: هدف معلم همان هدف خلقت، یعنی هدایت بشر به سمت کمال و سعادت است.

وی تصریح کرد: رابطه شاگرد و مربی اگر بر مبنای پذیرش معلم باشد مصداق « درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را» است و دانش آموز سختی های را تحمل می کند و تحت تاثیر رفتار و کردار معلم قرار می گیرید.

محسن بیگی با بیان اینکه مدیریت در قالب دستور، فرمان و تکلیف اجرا می شود خاطر نشان کرد: اگر معلم از طریق ایفای نقش رهبری آموزشی در دلهای دانش آموزان نفوذ کند، تاثیرگذاری او بیشتر می شود در حالی که تعلیم و تربیت با اجبار به سرمنزل مقصود نمی رسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان هنرمندی را لازمه کار تعلیم و تربیت دانست و بیان داشت: معلمی در ذات خود یک هنر است زیرا با روح و روان یک موجود صاحب اختیار سر و کار دارد که باید او را به سمت کمال و سعادت هدایت کند.

محمد محسن بیگی افزود: معلم باید هنر ارتباط موثر را با دانش آموزان داشته باشد زیرا ارتباط با دانش آموز موجب می شود آنها معلم را به عنوان الگو و منجی خود انتخاب کنند.

وی عنوان کرد: معلم دردمند است و اگر سوز معلمی نداشته باشد معلم موفقی نیست و معلم موفق باید سعه صدر داشته باشد.

محسن بیگی از اخلاق معلمی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی معلم نام برد و گفت: اگر اخلاق معلم مبتنی بر دستورات و آموزه های الهی باشد افراد دور او جمع شده و مجذوب او می شوند.

وی خاطر نشان کرد: معلم موفق دقت و ظرافت ویژه ای دارد و نکته بین است و از فرصت ها به بهترین نحو احسن استفاده می کند.

محسن بیگی با بیان اینکه معلمان و مدیران مدارس باید در حوزه کاری خود مجهز و مسلح باشند بیان داشت: توانمندی علمی در حوزه تخصصی و الگو بودن در حوزه رفتاری، بهترین سلاح فرهنگیان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: معلم نیاز به مطالعه و تحقیق دارد و باید دائما اطلاعات و علم  خود را بروز رسانی کند و در حوزه رفتاری نیز باید مظهر اخلاق های صحیح اجتماعی و معنوی باشد.

محمد محسن بیگی بیان داشت: مدیر مدرسه باید نقش رهبری آموزشی را در مدرسه ایفا کند و ارتقای مدیریت آموزشگاهی و ایفای نقش رهبری آموزشی، لازمه تربیت دانش آموزانی در طراز جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار کرد: هدایت دانش آموزان به سمت حیات طیبه نقطه ایدآل آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین است.