به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رضا طلابیگی گفت: میزان حضور دانش آموزان در مدارس نسبت به خانه یک دهم است و نقش والدین می تواند در رشد و اعتلای دانش آموزان بسیار چشمگیر باشد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان، والدین و شرکت آنان در فرآیند آموزش را شرط اصلی موفقیت در آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: اگر والدین را در امر آموزش شریک نماییم موفق خواهیم بود.

وی اشاره ای به طرح های اجرایی در مدارس ابتدایی داشت و افزود: چنین طرح هایی از جمله طرح جابر، طرح درس پژوهی و... در آموزش ابتدایی می تواند باعث ارتقای سطح کیفی آموزش شود.

ادامه این جلسه به صورت کارگروهی و با نمایش فیلم های آموزشی و پرسش و پاسخ همراه بود.

در ابتدای این جلسه خسروشاهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر گزارشی از عملکرد کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان در سال جاری ارائه داد.

بازدید از چند مدرسه ابتدایی از دیگر برنامه های معاون آموزش ابتدایی اداره کل استان و هیات همراه در شهرستان نرماشیر بود که در نشست پایانی گزارش این بازدیدها ارائه شد