به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: «جامعه دچار شعار زدگی شده است، باید شرایط همه جانبه آن شعار فراهم شود و بعد شعار بدهیم، در همین شهرستان ما شعار توسعه صنعت را می دهیم  اما به محیط زیست، آلودگی، بحران آب و سایر مسائل توجه نکرده ایم.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان توسعه نامتوازن در شهرستان سیرجان را یکی از مشکلات اساسی خواند و بیان کرد: «در بحث دوچرخه سواری به راحتی می شود در خیابان ها لاین دوچرخه طراحی کرد که هزینه زیادی هم ندارد اما قبل از آن باید مشکل پارک خودروها را حل کرد چرا که اگر مشکل پارک خودروها حل نشود طراحی لاین دوچرخه سواری با مشکل مواجه خواهد شد.»

جعفر قلیخانی افزود: «این پتانسیل وجود دارد خیابان امام سیرجان تبدیل به والک استریت شود  که اگر عمل شود اقدام خوبی خواهد بود.»

جعفرقلیخانی ادامه داد: «امروزه هدف وسیله شده است و وقتی که هدف وسیله شود در مقابل آن گارد گرفته می شود.»

وی گفت: «در فرهنگ اسلامی یک هدف طراحی شده و آن توحید است و هر چه حول محور توحید شکل می گیرد.»

سید محمودطبا طبایی جانباز 65 درصد ارتش که به پدر سایکل توریست ایران معروف است نیز گفت: «فقر فرهنگی در کشور ما بیداد می کند و راه حل آن شروع کار فرهنگی از ریشه است و باید از دبستان به بچه هایمان آموزش مهارت زندگی، حفاظت از محیط زیست، چگونگی مصرف آب و سایر مهارت ها را آموزش دهیم.»

طباطبایی بیان کرد: «در دانشگاه دانشجو باید ساخته شده باشد و نیاز به این آموزش را نداشته باشد.»

پدر سایکل توریست ایران ضمن انتقاد از وضعیت موجود تصریح کرد: «در جامعه باید اتحاد حفظ شود و در سایه اتحاد است که تمام اتفاقات خوب رخ می دهد اما متاسفانه امروز می بینیم عده ای درگیر مادیات شده اند و از اصل موضوع دور مانده اند.»

طباطبایی بیان داشت: «باید همانگونه که در زمان جنگ اتحاد داشتیم امروز نیز آن اتحاد را حفظ کنیم و به آیین گذشتگان خود احترام بگذاریم.»

1052