به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حسین شکوهی نسب در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: ازابتدای سال جاری تاپایان شش ماهه نخست 56 مورد طلاق توافقی دراین شهرستان صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: طلاق توافقی یکی ازمعضلات این شهرستان و جامعه امروزی است ونهادهای فرهنگی بایستی به پیامدهای این مهم در جامعه بپردازند.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی و سیاست گذاری درخصوص حل این معضل، گفت: مسئولین باید با تمام قوا و استفاده ازتمام ظرفیتها جهت کاهش طلاق و فروپاشی بنیان خانواده گام بردارند.

شکوهی نسب افزود : آموزش لازم برای ارتقاء سطح مهارتهای زندگی و آگاهی نسبت به پیامدهای منفی طلاق برای زوجهای جوان یکی از مسائل مهم است که باید به آن پرداخته شود تا اینکه به نقطه مطلوب برسیم.

حسین شکوهی نسب به رشد 73 درصدی جرم توهین به اشخاص عادی درشش ماهه اول سال 95 نسبت به سال 94 اشاره و تاکید کرد: بالابردن سطح دانش وآگاهی مردم وبالا بردن آستانه تحمل دربرخوردهای اجتماعی قطعا درکاهش دعاوی می تواند موثر باشد.

رئیس دادگستری شهرستان منوجان گفت:در شهرستان منوجان جرم افترا در شش ماهه نخست سال95 رشد 106 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال94داشته است.

رئیس دادگستری شهرستان منوجان گفت: در جمهوری اسلامی ایران که مبانی اعتقادی آن دینی است،روحانیت باتوجه به آشنایی به مسائل مذهبی می توانند درحوزه مسائل خانواده نقش موثری ایفا کنند.

حسین شکوهی نسب با بیان اینکه روحانیون ودانشگاهها  می توانند درزمینه آموزش خانواده ها نقش موثری ایفا نمایند،ابراز داشت: ائمه امام جماعت مساجد ضرورت دارد  از  ظریف این مکان مقدس برای پرداختن به مسائل اجتماعی یکی از رسالتهای آنها می باشد،استفاده نمایند.