به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سرهنگ"کامبیز اسماعیلی" گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ایست و بازرسی سه راهی"راین"حین کنترل خودرو های عبوری به یکدستگاه خودروی سمند که از استانهای شرقی عازم کرمان بود مشکوک شدند.

وی افزود:مامورین جهت بررسی بیشتر خودرو را به پارکینگ انتقال داده و پس از بازرسی تخصصی از آن مقدار 27کیلوگرم هروئین که به طرز بسیار ماهرانه ای در کف صندوق عقب خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

وی ادامه داد:در این رابطه یک نفر قاچاقچی دستگیر وبه همراه مواد کشف شده وخودرو توقیف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

وی در پایان بیان داشت:مبارزه قاطعانه با قاچاقچیان وسودا گران مرگ همچنان ادامه دارد وبه هیچ عنوان اجازه جولان با مخلین نظم وامنیت را نخواهیم داد.