به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد باژیان در این خصوص افزود: اقدامات قانونی در مورد رسیدگی به تخلف معلم یکی از مدارس شهرستان رودبار جنوب در پی تنبیه بدنی یک دانش آموز، انجام شده و رصد این موضوع به طور ویژه در دستور کار استاندرای کرمان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اقدامات و تصمیمات اخذ شده برای برخورد و همچنین پیشگیری از تکرار این موارد به طور حتم به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی ادامه داد: معلم خاطی نیز به هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کرمان معرفی شده تا طبق ضوابط اقدام شود.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان همچنین از احضار معلم خاطی توسط دادستان شهرستان رودبار جنوب نیز خبر داد.

وی با بیان اینکه علت این اتفاقات باید بررسی شود تصریح کرد: تنبیه بدنی به آموزش دانش آموزان منجر نمی شود و روش های انسانی و عاطفی در راستای امر تعلیم و تربیت بسیار موثرتر است.

وی گفت: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز بر رافت و برخورد اسلامی با دانش آموزان تاکید دارد.