به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دستگاه جدید شالبافی  با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و استاندار کرمان افتتاح شد.

یکی از اعضای شرکت دانش بنیان کرمان مجازی گفت: این دستگاه در راستای تاکیدات استاندار کرمان برای احیای شالبافی طراحی و ساخته شده که بیشترین شباهت را به نمونه اصلی آن دارد.

محمد صالح پوریانی افزود: اولین دستگاه جدید شالبافی در کرمان ساخته شده و دستگاه دیگری نیز در دست آماده سازی است.

وی بیان کرد: شرکت دانش بنیان کرمان مجازی در حال حاضر دارای 12 عضو فعال است.