به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در این بیانیه آمده است: «اگر همه‌‌ی عالم و آدم هم یادشان رفته باشد، روزنامه‌نگاران اما هیچ وقت، هیچ چیز را فراموش نمی‌کنند، و نباید هم فراموش کنند! مگر نه این است که روزنامه‌نگاران وجدان بیدار، چشم بینا، گوش شنوا و حافظه‌ی جمعی مردمان سرزمینشان هستند؟ اگر همه‌ی عالم و آدم یادشان رفته باشد که در طول یک قرن مبارزه‌ی بی‌امان این مردم برای آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، فرزندان روزنامه‌نگارشان چه هزینه‌های سنگینی را متحمل شده و تاب آوردند، روزنامه‌نگاران اما خودشان این را فراموش نکرده‌اند».

در این بیانیه تصریح شده است: «اگر همه‌ی عالم و آدم یادشان رفته باشد روزنامه‌نگاران اما هیچ فراموش نکرده‌اند که دولت مدعی مهرورزی و پاکدستی چه بر سر عزت و عظمت این مردم آورد!

اگر همه‌ی عالم و آدم همه چیز یادشان رفته باشد، روزنامه‌نگاران اما ذره به ذره‌ی تاریخ این سرزمین را به یاد داشته و آمده‌اند که امروز از یادها و یادگارهای گذشته، از رنج‌ها و مصائب، از آرزوها و امیدهای از یاد رفته بگویند».

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است: «امضاکنندگان این بیانیه

آمده‌اند که بگویند صندوق‌های رای هنوز و همچنان، تنها مسیر عبور از گدار و گردنه‌های سخت و صعب و ناهموار است. آمده‌اند که بگویند امیدها و آرزوهای مردم سرزمینشان در گرو مشارکت فعال و آگاهانه‌ی تک تک آنها در تعیین سرنوشت خویش است. آمده‌اند که بگویند روز جمعه ما هم پا به پای مردم به پای صندوق‌های رای می‌رویم و رای خود را با حفظ رویکرد مستقل و منتقدانه جامعه‌ی مطبوعاتی نسبت به حوزه‌ی قدرت، این بار هم به نام شیخ تدبیر و امید به صندوق می‌ریزیم».

در پایان این بیانیه یادآور شده است: « آمده‌اند که بگویند برای آزادی وآسایش، امنیت و پیشرفت میهن اسلامی؛ دوشادوش مردم روز جمعه 29 اردیبهشت 96 به پای صندوق‌های رای می‌رویم و به دکتر حسن روحانی رای می‌دهیم. این همه‌ی حرف و کلام آخر ماست».

طی دو روز اخیر، بیش از ۶۰ نفر این بیانیه را امضا کرده و لیست در حال تکمیل است. اسامی امضاکنندگان این بیانیه به‌زودی منتشر می‌شود.