به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در این آیین از 61 قهرمان و مقام آور خانم و آقا که طی سال های اخیر، درخشیده بودند، تجلیل شد.

26 نفر از این مقام آوران مربوط به سال 95 و بقیه مربوط به دوره های گذشته ی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان بودند.