به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مجید نیک پور زاده در نخستین نشست خبری «کرمان در اسناد انگلیس» به همراه گلاب زاده مورخ و تاریخ نگار کرمانی در مرکز کرمان شناسی بیان کرد: باید پرسید چرا کرمان برای انگلیس ها این قدر مهم بوده است که حاضر شدند در کرمان کنسولگری راه اندازی کنند؟
وی با بیان اینکه پیشینه حضور انگلیس ها در ایران به دوره ایلخانان بر می گردد، اظهار کرد: ایالت کرمان دروازه هند محسوب می شود و این یکی از مواردی بود که کرمان را در نزد انگلیس ها مهم جلوه می داد.

وی با اشاره به اینکه سال 1894 میلادی کنسولگری انگلیس در کرمان افتتاح شد، خاطرنشان کرد: نکته جالب اولا کنسولگری انگلیس در کرمان نظامی بود و مورد دیگر اینکه تمامی کارکنان کنسولگری از اداره سیاسی ارتش انگلیس بوده اند به این دلیل که روسیه هم در منطقه کرمان فعالیت داشت.
کارشناس مرکز کرمان شناسی فعالیت کنسولگری انگلیس را در همه حوزه ها از جمله نظامی، سیاسی و فرهنگی برشمرد و افزود:  این اسناد از این بابت مهم هستند که کنسولگری برای دولت خود می نوشتند، بنابراین به واقعیت نزدیک و قابل اعتماده هستند.
نیک پور ادامه داد: با بررسی این اسناد به این نتیجه پی می بریم که انگلیس در کوچکترین بخش ها نفوذ کرده است.
کارشناس مرکز کرمان شناسی بیان کرد: کنسولگری در انتهای خیابان زریسف موجود است و در حال باز سازی  می باشد.