به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مسئول توسعه تعاونی های اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان امروزدر جلسه کارگروه اشتغال و تولید شهرستان بافت ، گفت:یکی از راههای توسعه و افزایش ظرفیت اقتصادی شهرها ،توجه به تعاونی ها و رشدو توسعه آنهاست .

روح الله اکبر ی گفت : با توجه به اینکه برای افزایش میزان اشتغال و تولید یکی از راهکارهای اساسی تشکیل تعاونی های گسترده تولیدی است ، تعاونی های تامین نیاز و تعاونی های تولیدی دو طرح پیشنهادی وزارت تعاون در سال 95 بوده است که خوشسبختانه این موضوع در شهرستان بافت به خوبی انجام و به مرحله اجرا رسیده است .

وی با اشاره به اینکه راه اندازی تعاونی در بخش کشاورزی به ویژه در ایجاد گلخانه ها مهمترین اولویت این اداره کل است گفت: کاهش 40درصدی هزینه ها برای صاحبان طرح های گلخانه ای مهمترین ویژگی راه اندازی این گونه طرح هاست .

وی همچنین با بیان اینکه شهرستان بافت اکنون بیشترین تعاونی را با 180 مورد به ثبت و تولید رسانده است گفت:با پیشنهاد وزات تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بافت به تنها تعاون شهر ، جنوب شرق کشور تبدیل خواهد شد.

وی همچنین از ارائه تسهیلات ارزان قیمت 4تا 7درصدی به صاحبان تعاونی ها به زودی خبرداد.