به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمود مقامی در این خصوص افزود: بیماری تب سه روزه یک بیماری ویروسی است که بوسیله بندپایان منتقل می شود که می تواند به صورت همه گیر و غیر واگیر بروز کند که بیماری صرفا” در گاو و گاومیش دیده می شود.

 

وی در خصوص پیشگیری از بیماری افزود: در صورتی که بیماری تب سه روزه به موقع تشخیص داده نشود خسارات اقتصادی زیادی به دلیل زمین گیری و عدم تغذیه کامل از لحاظ کاهش شدید شیر از گاوهای شیری و افت وزن لاشه در دام های پرواری به دنبال خواهد داشت و واکسیناسیون صرفا” بعنوان تنها روش موثر برای کنترل بیماری تب سه روزه مطرح می باشد.