به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد تقی امیری خراسانی در ستاد ساماندهی امور جوانان به افتتاح سرای جوانان در کرمان اشاره و بیان کرد: این سرا در فضایی به وسعت 300 مترمربع به صورت موقت برپا شده است و سایر سازمان ها می توانند از ین فضا برای اجرای برنامه های ویژه جوانان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه سامانه سمن های جوانان به زودی در استان کرمان راه اندازی می شود، ادامه داد: در سال جاری هفت میلیارد تومان برای ساخت یک خانه جوان در کرمان  و چند خانه جوان در شهرستان ها هزینه می شود.