به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در متن این ابلاغ آمده است:

امیـدوارم با توکل به الطاف الهی، پیروی از رهنمودهای ارزشمنـدمقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، سیاست های رئیس جمهور محترم و دولت تدبیروامید ، برنامه های وزارت متبوع و راهبرد اصلی این اداره کل " امید به پروردگار ، صداقت در گفتار،تعادل در رفتار " با مشارکت و همفکری فرهنگیان گرانقدر و صاحبنظران در  راستای تحقق  مطلوب اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و انجام امور محوله اهتمام ویژه داشته و بیش از پیش موفق و موید باشید.

ضمنا" به استناد تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور، اختیارات ومسئولیت تشخیص ،انجام تعهد، تسجیل وصدور حواله وسایر اختیارات قابل تفویض خود در قانون مذکور  در حد اعتبارات تخصیص یافته به آن ناحیه   با رعایت کامل قوانین ومقررات مربوطه به جنابعالی تفویض می گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: