ابوذر حلوایی‌پور در گفت‌وگو با برنا ضمن تبریک هفته روابط‌عمومی به همکارانش در روابط‌عمومی گل‌گهر و سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: آموزش های کافی ارتباطی در ساختارهای روابط عمومی یک اصل اجتناب ناپذیر است و همه کسانی که در این زمینه کارگزار روابط عمومی هستند باید از دانش کافی ارتباطی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی عبارت است از مدیریت تعامل و تفاهم میان سازمان و ذینفعان افزود: این مهم به تضمین منافع مشترک و اعتماد متقابل می انجامد و موجب افزایش اعتبار و رضایت طرفین می شود.

حلوایی‌پور مدیریت تعامل وتفاهم بین سازمان وذینغعان را در حوزه روابط عمومی مهم و کلیدی دانست و ادامه داد: این ارتباط تاکیدی بر ضرورت تعاملی بودن رویکردسازمان‌ها با مخاطبانشان دارد؛ تعاملی که در آن نشان از یک کنش ارتباطی ودوسویه را بیان داشته که سازمان‌ها با مخاطبانشان همواره باید در یک فرایند ارتباطی همسنگ ومتقارن این امر را محقق سازند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر با اشاره به ابزارهای نوین ارتباط و تاثیر عمیق‌شان بر روی مردم یادآور شد: ارتباط وتعامل بین یک سازمان و مخاطبانش امروزه از طریق توسعه تکنولوژی های نوین ارتباطی ظهور و بروز بیشتری یافته است.

وی هنر مسئولان روابط عمومی را استفاده از تمامی ابزارها و تکنولوژی‌های ارتباطی الکترونیکی و حتی سنتی دانست و اظهار داشت: در یک روابط عمومی پویا برای تأثیرگذاری مناسب بر مخاطبان و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات آنان باید از تکنولوژی‌های نوین استفاده شود.

حلوایی‌پور با اشاره به اینکه روبط‌عمومی پلی میان مردم و سازمان است، اذعان داشت: روابط عمومی ها باید بسترساز تحقق منافع وسودمندی متقابلی برای سازمان و مخاطبان بوده و یک بازی بردبرد را در این جریان ارتباطی و تعاملی رقم زنند و در نهایت به دنبال تحقق یک رضایت طرفینی بوده که پیامد آن چیزی جز رضایت ذینغعان و کسب اعتبار و مشروعیت سازمانی را در پی نخواهد داشت.

وی نامگذاری و تعیین روز روابط عمومی را نشانه درک عمیق از اهمیت این حرفه در کشور دانست و گفت: یقین دارم تعالی روابط عمومی می تواند بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و سازمانی تاثیر بگذارد و آسایش و رفاه اجتماعی را ارتقاء دهد.

این مقام مسئول با اشاره به حساسیت‌های بالای کار روابط عمومی و میزان اثرگذاری آن در جامعه خاطر نشان کرد: روابط عمومی، حرفه ای مبتنی بر هنر و مدیریت دانش بر مبنای اخلاق است و هدف اساسی آن ایجاد ارتباط و ارائه خدمت به مردم است.