به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر مریم عامی‌زاده دراین خصوص افزود: به هر گونه صدای اضافی که در گوش ایجاد شود مانند خش خش، صدای ضربان قلب، صدای بوق ماشین، صدای موج دریا، که به آن وزوز گوش گفته می شود.

این فوق تخصص گوش ادامه داد: وزوز گوش بیشتر یک علت هشدار دهنده است، علت آن هم می تواند از بیماری خیلی ساده مانند جرم گوش باشد تا حالتی که بیمار تومور داشته باشد.

وی تاکید کرد: افراد اولین علامت و صدایی که در گوش است را باید به پزشک مراجعه کنند.

عامی‌زاده فشارخون بالا، تنگی عروق قلب، استفاده از داروی خاص و یا مشکلات تیروئیدی را از دلایل وزوز گوش در افراد عنوان کرد.

 وی همچنین فعالیت در محیط های با صداهای بالا را از دیگر عوامل کاهش شنوایی و وز وز گوش در افراد بیان کرد.