به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی سیدی در این خصوص افزود: حسن نیت به جامعه پایه و اساس روزنامه‌نگاری و خبرنگاری است چراکه خبرنگاران در محل وقوع رویداد ها چشم و گوش رسانه و مردم و مسئول شفافیت در جامعه هستند و باید مورد اکرام و احترام قرار گیرند

 وی به منشور جهانی سال ۱۹۴۸ سازمان ملل در خصوص اکرام و احترام خبرنگاران اشاره کرد و افزود: در این منشور احترام و اکرام خبرنگاران مورد توجه جهانیان قرار گرفته و دستورالعمل های اخلاقی برای کلیه خبرنگاران در جمع‌آوری و کسب و نشر اخبار و اطلاعات، رعایت مصلحت جامعه ،حریم خصوصی و اخلاقی وضع و تعیین شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد : اگر خبرنگاران نسبت خود را با تحولات در حال رخ داد در جامعه مشخص نکنند با یکی از دو خطر افراط و تفریط مواجه خواهند شد و در این صورت باید اخبار را براساس  تفکرات دینی و هویت های خود ترسیم کنند.

سیدی گفت: مسئولین نظام باید همچنان فضای مناسبی برای جامعه مطبوعات ایجاد کنند تا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بتوانند با نشاط و به راحتی و با رعایت قانون و اخلاق حرفه ای  و رعایت شئونات مخاطبین بر مدار حق و کرامت انسانی فعالیت کنند و سخن بگویند چرا که امنیت شغلی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در گروه مهارت آنهاست.

مستشار دادگاه مطبوعات کرمان با اشاره به اینکه حق طلبی و حق گویی باید از ویژگی‌های خبرنگار موفق و خداترس باشد ، اظهار داشت: خبرنگاران باید سعی کنند از انتشار مطالبی که در جامعه ناآرامی ایجاد می‌کند دوری کنند.

 

این مقام قضایی تصریح کرد : یک خبرنگار حرفه ای باید سعی کند از انتشار اخبار مربوط  به خطاهای سهوی و کوچک افراد که برای جامعه ضرری ندارند و حق الناسی را در پی نخواهد داشت  چشم‌پوشی کند تا اثر مثبتی برای خطاکار داشته باشد و نباید سعی کند با انتشار اخباری که فقط هیجان در جامعه ایجاد می کند و سبب شهرت خبرنگار وبالا رفتن مخاطبین می شود  به حیثیت افراد را خدشه ای واردکند چون در این صورت مورد غضب خداوند و هر آزاده ای که این خبر را میبیند قرار می گیرد.

سیدی با اشاره به اینکه دادگاه مطبوعات مسئولیت رسیدگی به جرائم و تخلفات اصحاب رسانه و مطبوعات را برعهده دارد ، گفت : خوشبختانه روزنامه نگاران استان کرمان با کم ترین جرائم و تخلف در کشور در حال فعالیتند که جای تقدیر دارد.