به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حجت الاسلام والمسلمین  محمد شفیعی اظهار داشت:پیشنهاد می گردد در قالب طرح  از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و یا لایحه ی پیشنهادی قوه محترم قضائیه به هیات دولت و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت ثبت سکه بهارآزادی بعنوان مهریه توسط دفاتر رسمی ثبت ازدواج وبه جای آن ثبت وجه رایج  ، اقدام عاجل وفوری صورت پذیرد .

حجت الاسلام شفیعی عنوان کرد:این امر در صورت تصویب نهایی دارای آثار بسیار مفیدی می باشد از جمله کاهش  متقاضی خرید سکه، فرهنگ سازی در جهت جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین وغیر عاقلانه، کاهش جمعیت زندانیان، کاهش ورودی پرونده های تعدیل اقساط مهریه به لحاظ افزایش قیمت سکه بهار آزادی وعجز از محکومین از پرداخت آن، تاثیر مثبت در اقتصاد خانوار در بخش اقتصاد خرد ودر نهایت اقتصاد کلان کشور  و... خواهد داشت

این مقام قضائی در پایان تاکید کرد :ضرورت دارد ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01اصلاح ومیزان مهریه تا سقف یک سوم حداقل حقوق ودستمزد قانونی در یک سال مبنای اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهر 1393 قرار داده شود وتعیین 110عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن با شرایط  اقتصادی کشور تناسب نداشته  وندارد.