به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد جواد فدائی پس از بازدید از بخش آنکولوژی بیمارستان شهید باهنر کرمان، ضمن عیادت از معاون ارزیابی عملکرد و بازرسی اداره کل بازرسی استانداری کرمان از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

سرپرست استانداری کرمان همچنین از سایر بیماران بستری شده در این بخش عیادت واز نزدیک در جریان  مسائل و مشکلات درمانی بیماران این بخش قرار گرفت.

بخش آنکولوژی بیمارستان شهید باهنر به عنون قطب آنکولوژی جنوب شرق کشور، با 50 تخت و ضریب اشتغال 85 درصد است که حدود ده سال در حال خدمت رسانی به بیماران این مرکز درمانی می باشد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان،مراد حاج جعفری معاون ارزیابی عملکرد و بازرسی استانداری کرمان، به مدت 9 سال ریاست هیات فوتبال استان کرمان را برعهده داشته و هم اکنون مشاور رئیس فدراسیون، عضو مجمع لیگ برتر کشور و رییس کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال استان کرمان است که از  یک سال و نیم  اخیر تاکنون، درگیر بیماری می باشد