به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر محمد حسین تقدیسی در پانل اندازه گیری و سنجش مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت کارگاه کشوری مولفه های اجتماعی سلامت در سازمان ها  افزود: وقتی در بحث اجتماعی وارد می شویم باید شاخص هایمان بر اساس همان جامعه باشد .

وی ادامه داد: یکی از معضلاتی که وجود دارد ما زبان مشترک نداریم و باید از مفاهیم مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت تعریف مشترک  و بومی داشته باشیم .

وی بیان کرد: سلامت و فرهنگ دو مقوله به هم پیوسته اند  و سلامت همه زندگی آدم هاست نه یک موضوع .

وی گفت: عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی، زیست شناسی و سبک زندگی عوامل تعیین کننده موثر بر سلامت هستند