به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی تقی زاده با اشاره به اینکه  در استان کرمان 8 شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان وجود دارد،اظهار داشت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در خصوص شعب شوراهای حل اختلاف ویژه زندان و نقش آن در فرآیند قضا زدایی،مرکز امور شوراهای حل اختلاف توجه خاصی به توسعه و بهینه سازی این شوراها دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد:با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف درحال حاضر تعداد 340 شورای حل اختلاف در سراسر استان فعال است که از این تعداد 118 شورای شهری رأیی ، 120 شورای شهری صلحی و تعداد 102 شورای حل اختلاف روستایی می باشد و به عبارت دیگر 35 ٪ شهری ویژه ،35 ٪ شهری صلحی و 30٪ روستایی می باشد.

وی افزود:در سه ماهه اول سال 1397 تعداد 34هزار و 319  فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است ،که میانگین تعداد پرونده های مختومه به ازاء هر شورای شهری (رایی) 210 فقره و به ازاء هر شورای شهری (صلحی) 64 فقره و به ازاء هر شورای روستایی18  فقره می باشد.

وی اعلام کرد: میانگین پرونده وارده به شعب شهری استان 148 فقره بوده و همچنین از کل پرونده های وارده 70درصد  ماده 9  و 22درصد ماده 11 و 8درصد ماده 8  می باشد.

تقی زاده خاطرنشان ساخت:در سه ماهه  1397 از کل پرونده های مختومه 15 درصد با مصالحه حقوقی و 59درصد آنها با صدور رای حقوقی و 15 درصد با مصالحه کیفری و 3 درصد با صدور رای کیفری و 8 درصد با قرار عدم صلاحیت مختومه گردیده است.

این مقام قضائی گفت:شوراهای حل اختلاف استان کرمان در سه ماهه اول سال 1397 مجموعا تعداد 10هزار 77 فقره از پرونده های وارده خود را از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده اند

تقی زاده اعلام کرد:تعداد پرونده های قابل صلح و سازش استان در این سال معادل 22هزار و18 فقره بوده که بدین ترتیب نسبت پرونده های صلح و سازش به پرونده های قابل صلح معادل 46درصد است.