به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دادخدا سالاری با تاکید بر اینکه ضربه به باندهای کلان و اصلی قاچاق مواد مخدر مورد تاکید دستگاه قضائی است،اظهار داشت:سربازان گمنام امام زمان (عج)در اداره کل اطلاعات استان کرمان پس از انجام یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی و رصد های شبانه روزی موفق شدند دو باند فعال قاچاق مواد مخدر را که مرزهای شرقی کشور وارد کشور نموده بودند ، در حین عبور این محموله ها از پهنای استان کرمان این باند ها را مورد ضربه قرار و مانع عبور مواد مخدر و توزیع آن در کشور شوند.

این مقام قضائی اعلام کرد: طی دو عملیات مجزا طی چند روز گذشته در مجموع بیش از یک تن تریاک،128کیلوگرم هروئین،293کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش به همراه مقادیری سلاح و مهمات و چند دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد،افزود:طی رصد اطلاعاتی مشخص گردید،قاچاقچیان قصد انتقال این محموله سنگین مواد مخدر را از پهنای جغرافیایی استان کرمان به سایر استان های عمقی کشور از جلمه اصفهان و تهران و خارج از کشور را داشتند که با هوشیاری ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان عملیات انتقال مواد مخدر آنان ناکام ماند.