به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه در گزارش منتشر شده در مورد شاخص های توسعه پایدار در استان کرمان، بهداشت و درمان بهترین وضعیت را دارد، افزود: گردشگری سلامت منحصر به تاسیسات و خدمات نمی شود بلکه نیروی انسانی زبده و  پزشکان متبحر و متخصص، ساخت و سازهای گسترده، مشارکت های فعال بخش خصوصی می تواند کرمان را به مقصد گردشگری سلامت تبدیل کند. وی ادامه داد: استان کرمان به دلیل تنوع اقلیم در بحث گردشگری سلامت از ظرفیت لازم برخوردار است و اتاق کرمان آماده است از این رهگذر نسبت به جذب توریست و توسعه اقتصادی استان استفاده کند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان نیز گفت: بحث گردشگری سلامت در برخی نشست های این کمیسیون مطرح و تلاش شده موضوعات مختلف گردشگری استان را بررسی و پیگیری کنیم. مهدی سیاوشی، افزود: امیدواریم با انجام اقدامات لازم جایگاه استان در گردشگری سلامت مشخص و کرمان بتواند برند سلامت در کشور شود.