به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد جهانگیری، با اشاره به اینکه امروز دنیا بر روی برند سلامت تاکید دارد، افزود: باید تنوع محصول و خدمات وجود داشته باشد تا بتوانیم شهرک‌ها و یا دهکده‌های سلامت را با پرداختن به برند سلامت راه اندازی کنیم. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران اظهار کرد: 25 درصد از گردش مالی دو هزار میلیارد دلاری گردشگری در دنیا مربوط به گردشگری سلامت است که حداقل یک درصد آن سهم ایران می شود.

وی ادامه داد: براساس آمارها، گردشگری 10 درصد اشتغال و 10.4 درصد درآمد ناخالص داخلی و سومین حوزه سرمایه گذاری و درآمدزایی دنیا را به خود اختصاص داده و ما می توانیم درآمدهای بسیاری را از فعالیت در این بخش کسب کنیم. جهانگیری، در بخش دیگری به وجود زیرساخت های مناسب در استان کرمان اشاره کرد و گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی به صورت پایلوت در کرمان آغاز شده و به دلیل اینکه کرمان از اطمینان و استانداردهای لازم برخوردار بود، در این طرح انتخاب شد.

وی به اقداماتی در حوزه گردشگری سلامت از جمله ثبت پورتال مرکز اطلاعات سلامت کشورهای اسلامی با محوریت اتاق، راه‌اندازی اعتباربخشی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با محوریت ایران، بیمه مشارکتی با کشورهای همجوار با اولویت کشورهای عراق، افغانستان و عمان، دریافت مجوز برای ایجاد مرکز شتابدهی و نوآوری های دیجیتال اشاره کرد.