به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ معاون برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان در این جلسه گفت: ارتقاء دائمی و مستمر کارآمدی ، سلامت و رضایت و اعتماد در قوه قضائیه از مطالبات مکرر مقام معظم رهبری است.

مهدی بخشی در نشست تعاملی رئیس کل دادگستری به همراه اعضای شورای معاونین با حضور  روساء ودادستان های سراسر استان کرمان اظهار داشت: وجود چالش های فراوانی  که علیرغم زحمات طاقت فرسای قضات و کارمندان شجاع و خدوم اکنون تهدید کننده اثربخش عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد، مجازات متجاهران به حقوق عامه و بالمآل کاهش سرمایه اجتماعی شده است با اتخاذ رویه های عادی و متعارف قابل ترمیم و اصلاح نیست باید نگاه تحولی و جهادی را در برنامه ریزی و تصمیم گیری مبنای حرکت قوه قضائیه قرار داد.

وی افزود: نقش و سهم قوه قضائیه بعنوان یک مجموعه پیش رو و پیش برنده مدیریت کلان کشور و از نظر تأثیری که بر روی دو قوه دیگر و تأثیری که بر حرکت عمومی کشور می تواند داشته باشد، دارای کمال اهمیت بوده و همین ظرفیت ها و صلاحیت های بالا، مسئولیت سنگینی را برای مدیریت کلان قوه در ایجاد تحول بنیادین بدنیال خواهد آورد.

بخشی ادامه داد:لازمه‌ی پیشرفت کارها در دستگاه قضائی و ایجاد تلقی عمومی از قوه‌ی قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» مستلزم نقشه راه برای طرح تحول قوه قضائیه است. از این رو، تحول در نگرش ها، بینش ها و بحث ها، تحول در ساختار و تحول در مقام اجرا سه سطح تحول در قوه قضاییه است که باید به آن توجه شود.

این مقام قضائی عنوان کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه با دقت  نظر به عزم عالی  ریاست قوه قضائیه در تحول بنیادین قوه قضائیه، نقشه راه تحول را با اتخاذ روش های میان بر  و بهره گیری عالمانه از همه ظرفیت های علمی و کارشناسی موجود در درون و بیرون قوه پیش بینی و فراهم آورده تا انشاء الله با مدد لطف و نصرت الهی سند تحول قوه قضائیه نیز با یک حرکت جهادی در کمترین زمان ممکن  به مرحله تصویب نهایی و اجرا منتهی گردد.

وی اهداف طرح تحول قوه قضائیه را ارتقاء کارایی و اثربخشی عملکرد قوه و سازمانهای تابعه،ارتقاء سطح سلامت و مبارزه با فساد ،ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت و اعتماد مردم و ارتقاء جایگاه پیش برنده قوه قضائیه در مدیریت کلان کشور دانست.

بخشی در رابطه با  تعریف جزئیات طرح تحول قوه قضائیه   بیان کرد: مجموعه برنامه ها، الزامات و فعالیت هایی که با بهره گیری از نظام آسیب شناسی، آینده پژوهی، راهبردپژوهی تطبیقی و دین پژوهی؛ تغییر بنیادین را در وضع موجود قوه قضائیه ایجاد نموده و آن را به دستگاهی «پیشرو» در ارتقاء سطح کارامدی، سلامت و سرمایه اجتماعی و « پیش برنده» در مدیریت کلان کشور، مبارزه با فساد و کاهش آسیب های اجتماعی  در بازه پنجساله مبدل سازد

وی افزود:بر مبنای واکاوی تدابیر و منویات مقام معظم رهبری از قوه قضائیۀ تراز نظام جمهوری اسلامی، رویکرد تدوین سند تحول با نگاه سیستمی به شناسایی چالشهای کانونی حوزه های سه گانه کارامدی، سلامت و مبارزه با فساد و سرمایه اجتماعی قوه پرداخته، سپس با نگرش علت کاوانه به بررسی مهمترین علل و عوامل زمینه ای شکل گیری چالشهای حال و آینده در حوزه های سه گانه موصوف مبادرت می نماید.

این مقام قضائی تصریح کرد:پس از بحث و بررسی کارشناسان و قضات از بین آسیب ها نهایتا 13چالش را انتخاب که پس از مشورت و برگزاری نشیت های متعدد با متخصصین واستخراج نتایج افکارسنجی به عمل آمده در سطح جامعه نهایتا 6ابرچالش از جمله  حجم فزاینده پرونده (ورودی- مانده) در مراجع قضایی، ومحدویت و ضعف منابع مالی و انسانی و عدم استقلال مالی و اداری قوه قضائیه دانست.