به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ عبدالحمید احمدی، با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی دبیران شورای پژوهش ادارات کل ورزش و جوانان منطقه 4 کشور با حضور استان های کرمان، یزد، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری و نشست یافته های علمی ـ پژوهشی وزارت ورزش به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بیان داشت: در این نشست ها ضمن بررسی عملکرد ادارات کل این مناطق کشور، شرایط ارتقای فعالیت های پژوهشی و زمینه های ارتباط هر چه بیشتر ادارات کل ورزش و جوانان استان ها با مراکز علمی ـ پژوهشی و دانشگاهی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: همکاران ما در مرکز مطالعات و پژوهش های راهبری وزارت ورزش و جوانان، برنامه هایی را همزمان با این نشست پیش بینی کرده بودند که در قالب یافته های پژوهشی در استان ها در حوزه های ورزش و جوانان و برگزاری کارگاه های آموزشی در موضوعات مختلف ارائه شد.
احمدی، موضوع پژوهشی را از موضوعات اولویت دار و مهم در وزارت ورزش و جوانان دانست و تصریح کرد: با توجه به مسئولیتی که وزارتخانه در حوزه ورزش در ابعاد همگانی، قهرمانی و ورزش بانوان دارد و بر اساس، چالش هایی که ما در این سه بخش مهم از ورزش کشور داریم، به دنبال این هستیم تا بتوانیم از ظرفیت علمی و پژوهشی کشور به منظور پاسخگویی به مسائل و چالش های موجود استفاده کنیم و امر پژوهشی بتواند به ما در این حوزه های مهم کمک کند.
وی یادآور شد: در حوزه ورزش قهرمانی به دنبال این هستیم تا بتوانیم اولویت هایمان را شناسیایی کنیم و فرصت های بیشتری را در بخش های مختلف ورزش قهرمانی ایجاد کنیم.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان گفت: در حوزه ورزش همگانی نیز در پی شناسایی دقیق موانع و چالش های مشارکت مردم در ورزش هستیم تا الگو های حضور و مشارکت مردم در ورزش ارائه شود.
احمدی افزود: حوزه ورزش بانوان هم بنا به اهمیتی که این حوزه در بحث قهرمانی و همگانی دارد، از موضوعات مهم ماست.
وی حضور جوانان را از دیگر موضوعات اولویت دار در حوزه پژوهش عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به وجود چالش ها و مسائل متعددی چون: اوقات فراغت، موضوعات مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، ازدواج و تکریم خانواده و... در حوزه جوانان، نیازمند مطالعات و پژوهش های راهبری برای رسیدن به یافته ها و نتایج روزآمد و تبدیل این یافته ها به بسته ها و مجموعه های سیاستی و راهبردی داریم که از همین منظر بخش تکریم آن بسیار اهمیت دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: طی سال 97 با همکاری بخش های علمی ـ پژوهشی و دانشگاهی بتوانیم این حوزه را همچنان به صورت جدی دنبال کنیم.
احمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از جمله فعالیت هاییست که خوشبختانه طی سال های اخیر به خوبی دنبال شده، گفت: در سال 97 بر اساس اولویت هایی که مرکز مطالعات اعلام کرده، این حمایت ها همچنان انجام خواهد شد.