به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ غلامرضا فرخی با اشاره به اینکه قدمت قنات گوهرریز جوپار به دوران صفویه باز می گردد، افزود: این قنات با 3 هزار و 556 متر طول و 129 حلقه چاه، حدود 330 هکتار از اراضی باغ شهر جوپار را آبیاری می‌کند.

وی با بیان اینکه پایگاه پژوهشی قنات گوهر ریز جوپار، در نزدیکی مظهر قنات و شش مقسم راه اندازی شده است، اظهار کرد: این پایگاه گامی مؤثر در جهت مطالعه، تحقیق و پژوهش و معرفی این قنات است.

فرخی با اشاره به اینکه در طرحهای مرمتی گذشته، اعتبار مناسبی جهت مرمت و بازسازی قسمت‌هایی از قنات گوهر ریز جوپار اختصاص یافت، تصریح کرد: هم اکنون نیزعملیات مرمت و بازسازی جداره های معابر بافت تاریخی پیرامون این قنات در حال انجام است.

وی درپایان خاطرنشان کرد: این معابر در بخش‌هایی از شهر جوپار واقع شده اند که در آن باغات زیادی وجود دارد و از آب این قنات بهره مند می شوند.