به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رئیس آموزش و پرورش عشایری در حاشیه کلنگ زنی این 5 مدرسه خیر ساز، گفت: همه تلاش خود را انجام خواهیم داد تا کلیه مدارس تخریبی و غیر استاندارد را از چرخه آموزش عشایری خارج کنیم و فضایی بهتر را که حق دانش آموزان عشایری است برای آنها مهیا کنیم.

منوچهر امیرتیموری افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از 40 مدرسه عشایری ساخته و یا در حال ساخت می باشد و بیش از 60 کانکس هم جایگزین مدارس تخریبی و یا چادر شده است.

گفتنی است مدارس کلنگ زنی شده عبارتند از؛

 1- دبستان عشایری نیایش در زمینی به مساحت 2400 متر مربع و زیربنای 60 متر مربع، دوکلاسه و با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و دویست میلیون ریال در روستای وحدت 3 واقع در بخش نگین کویر شهرستان فهرج

 2- دبستان عشایری شفاعت در زمینی به مساحت 5 هکتار و زیربنا 60 متر مربع، 2 کلاسه و با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و دویست میلیون ریال در روستای محمود آباد چادگال واقع در بخش نگین کویر شهرستان فهرج

 3- دبستان عشایری پاسداران انقلاب در زمینی به مساحت 3600 متر مربع و زیر بنا 30 متر مربع، یک کلاسه و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال در روستای مراد آباد واقع در بخش نگین کویر شهرستان فهرج

 4- دبستان عشایری شقایق در زمینی به مساحت 3500 متر مربع و زیر بنا 90 متر مربع، 3 کلاسه و با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 800 میلیون ریال در روستای مرادآباد چهگواری واقع در بخش گنبکی شهرستان ریگان

5- دبستان عشایری لاله در زمینی به مساحت 5000 متر مربع و زیر بنا 60 متر مربع، 2 کلاسه و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال در روستای احمدیه بهزادی واقع در بخش گنبکی شهرستان ریگان

لازم به ذکر است؛ این 5 مدرسه عشایری توسط خیر مدرسه ساز رضا کرمانی ساخته می شود و مقررگردید تا پایان اسفند ماه جهت افتتاح و استفاده دانش آموزان تحویل آموزش و پرورش عشایری شوند