به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ فیلم سخنرانی را ببینید: