به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ فیلم سخنان دکتر سلطانی فر را در ادامه می بینید: