به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا پورابراهیمی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان با حضور وزیر ورزش و جوانان افزود: از منابع صندوق توسعه ملی و سایر بانک ها  اعتبارات خوبی برای حوزه جوانان تامین شده است که لازم است از آنها به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه اشتغال اصلی ترین موضوع برای جوانان است، گفت: در حوزه اشتغال چندین دستگاه متولی وجود دارد وباید متولی اصلی در این حوزه مشخص شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر تدوین مدل عملیاتی برای ایجاد اشتغال جوانان تاکید و خاطرنشان کرد: در حوزه ازدواج جوانان نیز هر سال تا یک میلیون زوج جوان را در بودجه مد نظر قرار می دهیم و از سوی وزارت ورزش و جوانان باید نماینده ای حضور یابد تا محدودیت های ناشی از محدودیت منابع را بررسی کرده و وام مورد نیاز را تامین کند.

پورابراهیمی گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی حدود 15 دستگاه درگیر هستند و در حوزه جوانان نیز نیاز به متولی مشخص در این زمینه نیز وجود دارد.

وی افزود: لازم است ساختار حوزه جوانان که در گذشته مجزا بوده و امروز به وزارت ورزش الحاق شده است، نادیده گرفته نشود و آئین نامه های لازم برای آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه شهرک اقتصاد مقاومتی برای اشتغال جوانان را در استان کرمان ایجاد شده است، ادامه داد: در این شهرک 15 واحد صنعتی با حضور جوانان شکل گرفته است که تمامی این افراد بین 25 تا 30 سال سن دارند و لازم است که حمایت های لازم از این مجموعه ها نیز صورت گیرد.