به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهران عالم‌زاده با بیان این‌که شهرداری کرمان در زمینۀ ساخت‌وسازهای مردمی، نظارت عالیه دارد و متولی اصلی نظارت بر کیفیت ساخت، سازمان نظام مهندسی ساختمان است، گفت: لازم است یک نظام بازرسی قدرتمند در زمینۀ نظارت بر ساخت‌وسازها شکل بگیرد.

وی هم‌چنین بیان کرد: شهرداری کرمان به‌زودی بستۀ تشویقی برای حمایت از نوسازی در بافت فرسوده تدوین و برای تصویب به شورای محترم شهر کرمان تقدیم خواهد کرد.

شهردار کرمان با بیان این‌که این بستۀ تشویقی، شامل تخفیف‌هایی در زمینۀ عوارض صدور پروانۀ ساختمانی است، گفت: شهرداری کرمان با اعمال این بستۀ تشویقی، عملاً از بخشی از درآمد خود چشم‌پوشی می‌کند؛ بنابراین، انتظار می‌رود دولت نیز مطابق قانون بازآفرینی پایدار شهری، منابع مورد نیاز این بخشودگی را تأمین کند.