به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رضا مددی در اجلاس یک روزه روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان مبنای برنامه سند تحول را تدوین نقشه راه و فرصتی برای آموزش و پرورش دانست و افزود: برنامه های عملیاتی و راهکارهای سند تحول به حضور مدیران کل  استان ها اعلام شده است و آنچه در سند تحول تبیین شده است باید در آن مسیر حرکت کنیم.

وی از دیگر اقدامات انجام شده را طراحی خرده نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ذیل چشم انداز ایران ۱۴۰۴ طراحی شده است و ما در آموزش و پرورش باید به یک همگرایی و درک مشترک برای اجرای سند تحول برسیم.

مددی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در آموزش و پرورش تکلیفی به جز اجرای سند تحول بنیادین نداریم، افزود: همه کارها باید به استناد سند تحول باشد و اقدامات همه حوزه ها باید در حوزه سند تحول بوده و همچنین تمام چیزهایی که می تواند راه را هموار کند باید در جهت این سند باشد.

وی در ادامه افزود : ادارات کل آموزش و پرورش باید با توجه به تجربیات گذشته خود و استفاده از آنها راه را هموار کنند و دیگر دستگاه ها و ارگان ها باید بیایند پای کار و این کار را با همکاری پیش ببرند و از امکانات بیرونی برای هرچه بهتر شدن کارها استفاده کنند.

رئیس اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید برگسترش فرهنگ تحول خواهی، گفت: دست اندرکاران آموزش و پرورش باید به درستی با سند تحول آشنا باشند و با شناخت کاملی از فرآیند اجرایی آن داشته باشند؛ چرا که بدون این شناخت این عملکرد  آن طور که باید عملی نخواهد شد.

رضا مددی با بیان اینکه بر اساس سند تحول تربیت برآیند همه ی فعالیت های مدرسه است، تصریح کرد: مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مسئول تربیت چند ساحتی آینده سازان این نظام است و باید جایگاه آن را در تمامی زمینه ها تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ابزاری کارآمدتر از مدرسه برای تربیت دانش آموزان ندارد، خاطر نشان کرد: باید نگاه ها و بینش ها را نسبت به مدرسه تغییر داد زیرا بر اساس سند تحول بنیادین نقطه اتکا ملت و دولت مدرسه است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش توانمندی معلمان را برای اجرای سند تحول لازم و ضروری دانست و افزود: معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کارمند نیست و به عنوان یک عنصر تربیتی و فرهنگی تلقی می شود.