به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمود مقامی در این خصوص اظهار داشت: این بزغاله با وزن حدود سه کیلوگرم دارای ۲ سر، چهار چشم، ۲ گردن و ۲ دهان است.

وی افزود: تولد اینگونه حیوانات به دلیل نقص ژنتیکی در زمان آبستن حیوانات است و امسال یک مورد مرغ با سه پا نیز در رفسنجان به دنیا آمده است.

این تولدهای نادر ناشی ازتغییرات ژنتیکی در زمان آبستنی حیوانات بوده ومنشا مشخصی ندارد.