به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر محمد جواد فدائی در جلسه بررسی زمینه های ساخت سه هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: تأمین مسکن یکی از مهم ترین مشکلات و در واقع عمده ترین مشکل مددجویان کمیته امداد است و بیشترین درآمد این خانواده ها به تأمین مسکن اختصاص می یابد.

دکتر فدائی با اشاره به بازدید و سرکشی های هفتگی خود از خانواده های کمیته امداد تصریح کرد: متأسفانه در این بازدیدها شاهد پرداخت نیمی از درآمد ماهیانه 500 تا 600 هزار تومانی یک خانواده چهار نفره فاقد سرپرست کمیته امداد برای تأمین مسکن بودیم.

دکتر فدائی اظهار داشت: برای رفع مشکل مسکن مددجویان، تفاهم نامه همکاری ساخت 3000 واحد مسکونی بین استانداری کرمان و کمیته امداد کشور منعقد و قرار شد طی سه سال آینده ساخته شود.

استاندار کرمان افزود: ساخت سه هزار مسکن برای سه سال در شرایطی که تنها در شهر کرمان 6 هزار مددجو وجود دارد؛ عدد کمی است و تأثیر خیلی کم و جزئی در حل مشکلات دارد.

دکتر فدائی اضافه کرد: در جنوب استان در بحث سرویس بهداشتی و حمام مشکلات زیادی وجود دارد و طبق توافقات صورت گرفته، ساخت 5 هزار سرویس بهداشتی و حمام طی سه سال در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: باتوجه به اعلام نیازهای صورت گرفته توسط مسئولین استان، مقرر شد 2000 واحد از مسکن های مورد توافق در تفاهم نامه با کمیته امداد، در نقاط شهری و 1000 واحد در مناطق روستایی ساخته شود.

استاندار کرمان با اشاره به وجود 622 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در شهرهای کرمان، ماهان، سیرجان و راین گفت: طبق توافقات صورت گرفته مابین مسکن و شهرسازی و کمیته امداد، 400 واحد از مسکن های مهر فاقد متقاضی به مددجویان شهرهای کرمان و ماهان و مابقی به مددجویان سیرجان و راین اختصاص خواهد یافت و این 622 واحد به عنوان بخشی از دو هزار واحد شهری تلقی می شود.