به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سرهنگ "نورعلی چوگانی" با اشاره به اینکه تبلیغ، خرید و فروش، حمل و نگهداری و همچنین استفاده از دستگاه‌ های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است، افزود: همچنین تبلیغ انواع دستگاه فلزیاب از طریق رسانه های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر می باشد.

وی با بیان اینکه اخیرا تبلیغات غیر قانونی گسترده ای از طریق فضاهای مجازی در خصوص فروش دستگاه فلزیاب انجام می گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از شرکتهای فاقد مجوز قانونی اقدام به تبلیغ و تشویش اذهان عمومی برای خریداری این گونه دستگاه ها می کنند،در این شرایط مردم باید مراقب باشند که تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگیرند.

سرهنگ چوگانی با بیان اینکه بصورت قاطعانه و جدی با افرادی که اقدام به خرید و فروش دستگاه فلزیاب می‌کنند، برخورد خواهیم کرد، تصریح کرد: مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری های غیرمجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، یک تا سه سال حبس است و نگهداری این گونه دستگاه ها بدون مجوز میراث فرهنگی تخلف محسوب شده و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می شود.