به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر محمدتقی امیری خراسانی، در نشست با رؤسای هیئت های ورزشی شهرستان جیرفت، با اعلام اینکه سعادتی نصیبم شد که مجدداً در شهرستان جیرفت در خدمت جامعه ورزش باشم، اظهار داشت: باید جلسه ای ویژه هم در خدمت جوانان باشیم و مسائل این حوزه را پیگیری کنیم.

وی از وجود 120پروژه نیمه تمام ورزشی بالای 50 درصد در سطح این استان خبر داد و گفت: بر اساس آیین نامه، ابتدا باید این پروژه ها را به اتمام برسانم.

امیری خراسانی افزود: تزریق اعتباراتی که از بالا می آید از یک سو و شرایط فعلی از سوی دیگر روش تکمیل پروژه ها را کند کرده که امیدوارم با ثباتی که به وجود می آید، به ویژه در سال آینده، با تزریق اعتبارات بهتر بتوانیم این کار را انجام دهیم.

وی با اعلام اینکه اگر بخواهیم اتفاقات مثبت رخ دهد، نباید متکی به این اعتبارات دولتی باشیم، تصریح کرد: صنایع بزرگی در سطح استان داریم که با درایت دکتر فدایی، مقام عالی استان، این انتظار می رود که ما بتوانیم این صنایع را درگیر کنیم تا سریع تر پروژه ها را به ویژه در شهرستان های محروم تر به اتمام برسانیم.

امیری خراسانی با بیان اینکه شهرستان جیرفت از بُعد ورزشی در رشته های مختلف دارای پتانسیل های بالاییست، یادآور شد: متأسفانه شاید در یک بازه زمانی با کوتاهی هایی که رخ داده، از حق معمول خود میزانی فاصله گرفته که سعی ما بر این است، با حداقل کمک هایی که می توانیم داشته باشیم، سطح اماکن ورزشی این شهرستان را ارتقا دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان سرمایه گذاری را راهکاری مناسب برای موفقیت ورزش قهرمانی و همگانی دانست و ابراز امیدواری کرد: با درایت استاندار، فرماندار و نماینده مردم در مجلس، برای شهرستان جیرفت یک معین اقتصادی ورزشی داشته باشیم تا پتانسیل هایش در رشته هایی که همیشه زبان زد عام و خاص بوده به اسم خود شهرستان کار کنند.

امیری خراسانی بیان داشت: بسیاری از شهرستان هایی که وضعیت اقتصادیشان بهتر است از ورزشکاران جیرفتی برای کسب موفقیت به اسم شهرستان خودشان استفاده می کنند که این ظلم برای این منطقه است.

وی ابراز امیدواری کرد: براساس برنامه ششم توسعه، تا پایان سال 1400 هم از نظر سخت افزاری و هم نرم افزاری اتفاقات خوبی برای استان رخ دهد.