دکتر" مهدی پیرصالحی" در گفت‌وگو با برنا در این خصوص اظهار داشت: امروز عمده داروی کشور توسط شرکت های داخلی تولید می شود و اگر برگردیم به ابتدای انقلاب درسال 57، از حدود دو هزار قلم دارویی که در کشور مصرف می شد حدود 500 قلم آن تولید داخل بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر از 10 هزار قلم دارویی که داخل کشور مصرف می شود حدود 7 هزار و 500 قلم داروهای تولید داخل است.

معاون سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه 12 هزار داروخانه در سطح کشور به بیماران خدمات می دهند، گفت: سیستم یکنواخت قیمت دارویی در کشور به صورت یکسان است و مردم به صورت یکسان دارو دریافت می کنند.

 وی در مورد تحریم و تاثیر آن بر سیستم دارویی کشور گفت: قطعا تحریم ها برای همه مشکلات و سختی هایی ایجاد کرده اعم از تامین ماده اولیه یا مواد بسته بندی که امروز شرکت ها به آن نیاز دارند اما همیشه در تهدیدها فرصت ها هم نهفته است .

وی گفت: خوشبختانه با وجود تحریم ها شرکت های دانش بنیان به خوبی می توانند در زمینه دارو کار کنند.