به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر محمدجواد فدائی در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اهمیت آموزش های قبل از دبستان، افزود: با هماهنگی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با مسئولان موسساتی که مسئولیت آموزش کودکان 5 و 6 ساله را بر عهده دارند، باید موارد آموزشی مورد نظر اداره کل آموزش و پرورش در آموزش این کودکان لحاظ و اعمال شود.