به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ متن ابلاغ به شرح زیر می باشد:

کار آموزش و پرورش مهمترین کار در کشور است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی )

برادر ارجمند جناب آقای علیرضا بستان پیرا  

با سلام واحترام

با عنایت به شایستگی ها و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست آموزش و پرورش شهرستان راور  منصوب  می شوید.

امیـدوارم با توکل به الطاف الهی، پیروی از رهنمودهای ارزشمنـد مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست های رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و راهبرد اصلی این اداره کل " تکریم معلم، مدیریت منابع، مدرسه پویا  " با مشارکت و همفکری فرهنگیان گرانقدر و صاحبنظران در راستای تحقق  مطلوب اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و انجام امور محوله اهتمام ویژه داشته و بیش از پیش موفق و موید باشید.

ضمنا" به استناد تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور، اختیارات و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و صدور حواله و سایر اختیارات قابل تفویض خود در قانون مذکور  در حد اعتبارات تخصیص یافته به آن شهرستان با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه به جنابعالی تفویض می گردد.

 

احمد اسکندری نسب

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان