به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ فریبا اسکندری زاده با اعلام  این خبر با اشاره به کمک 400 میلیون ریالی عباس مولا موسس  یکی از مدارس و مراکزغیر دولتی شهر کرمان  به طرح همدلی (مدارس غیر دولتی)، اظهار داشت: حرکت پر شور موسسین مدارس و مراکز غیر دولتی حاکی از رشد فرهنگ وقف و کمک به هم نوع در جامعه دارد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مشارکت موسسین و پرسنل مدارس و مراکز غیر دولتی را در طرح همدلی بی نظیر دانست و ادامه داد: برآنیم با کمک فرهنگیان سراسر استان گوشه ای از نیازهای هم وطنان خوزستانی را برطرف کنیم.

اسکندری زاده در پایان ضمن تشکر از مشارکت فرهنگیان سراسر استان در طرح همدلی، افزود: فرهنگیان  و پرسنل حوزه غیر دولتی دیار کریمان  می توانند وجه نقد خود را جهت کمک به هم میهنان خوزستانی به شماره حساب 0112821466005 بانک صادرات به نام شورای مدارس و مراکز غیر دولتی واریز کنند.