به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دکتر محمدصادق بصیری در شورای راهبردی جمعیت استان کرمان افزود: آموزش و پرورش، دانشگاهها و ورزش و جوانان از نظر نیروی انسانی از سرمایه دارترین دستگاه های کشور هستند و باید متناسب با شرایط روز و براساس زمانی که در اختیار دارند، زمینه های مناسب برای جوانان را ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه جوانان و جمعیت باید تمامی ریزفاکتورهای موجود را مورد توجه قرار داد، اظهارداشت: باید چالش ها و مشکلات ناشی از پائین بودن نرخ رشد جمعیت و سایر مسائل این حوزه را از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشت تا بر اساس تعامل موجود در راستای رفع آنها اقدام شود.

وی تاکید کرد: وظیفه مهم ما این است که در کنار موضوع فرزند آوری به موضوع فرزند پروری نیز توجه کنیم تا جامعه ای پاک، صاف و سالم برای آینده رقم بخورد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان عنوان کرد: در صورتی که تمامی دستگاه ها در اجرای وظایف خود نهایت پیگیری را داشته باشند، در حوزه جمعیت و فرزندپروری نیز به نتایج مثبتی رسیده و مشکلات این حوزه برطرف می شود.

دکتربصیری عنوان کرد: لازم است دوره ای که جمعیت استان، جوان بوده است را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم چه موضوعاتی جوانان را تحت الشعاع قرار داده بود.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان به خوبی شناخته نشده است، اظهارداشت: باید کرمان و ظرفیت های آن به درستی معرفی شوند تا ضمن افزایش نشاط اجتماعی، زمینه مناسب برای فرزند آوری و فرزند پروری در جامعه فراهم شود.