به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ غلامرضا مارزی رییس دادگستری شهرستان قلعه گنج  در این مراسم با قرائت فرازی از خطبه های نهج البلاغه خواستارمشارکت هرچه بیشترمردم دراین امرخداپسندانه مخصوصادرماه مبارک رمضان شد.

سجادافشارمنش دادستان قلعه گنج نیز  ضمن توفیق بندگی  درماه مهمانی خداگفت:به زندان افتادن افرادبدلیل جرایم غیرعمد وبدهکاری های مالی آثارزیانباری را نه تنهابرای مددجویان وخانواده ایشان بلکه باعث آسیب های اجتماعی وفسادهای اخلاقی واعتیادو...می شود.

وی درادامه افزود:کمک کنیم تا دراین ایام خانواده ها ازاین آسیب جدی رهاشوندوشاهدکاهش آمارزندانیان جرایم غیرعمدباشیم.درپایان ازخیرین ومسولین شهرستان که دستگاه قضارادراین امرخداپسندانه یاری نموده اندتقدیروتشکربعمل آورد.

همچنین در این رابطه مجید سیمی،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان جشن گلریزان در شهرستان کهنوج در محل سینما شوباد کهنوج با ریاست محترم دادگستری و جمعی از مسئولین و خیرین شهرستان برگزار که در مجموع خیرین کهنوجی بالغ بر  2میلیارد و 318میلیون ریال جهت  آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: