به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در جلسه ستاد راهبری برنامه جامع کاهش تصادفات استان با اشاره به 859 نفر فوتی تصادفات جاده‌ای استان کرمان در سال 96 افزود: قرار ما بر این بود که تعداد تلفات جاده‌ای استان در سال گذشته به 500 نفر کاهش یابد، اما به دلایل گوناگون محقق نشد و در سال گذشته 835 نفر تلفات جاده‌ای استان را داشتیم.

وی بیان داشت: با وجود اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای مختلف و برنامه‌های شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی، اما به نظر می‌رسد که این کارهایی نبوده که اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش تلفات داشته باشد.

فدائی بر تحلیل کارشناسی علل وقوع تصادفات فوتی به شکل موردی تاکید کرد و گفت: امکانات اجرایی استان را برای کاهش تلفات در اختیار قرار خواهیم داد.

استاندار کرمان بیان داشت: درصد بالایی از تصادفات فوتی به دلیل عدم توجه به جلو است که باید برای انها راه حل پیدا کنیم، برنامه جامع کاهش تصادفات هم باید به گونه‌ای باشد که کاهش قابل ملاحظه‌ای را در تلفات ایجاد کند.