به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ احمد اسکندری نسب در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با تبریک دهه کرامت، گفت: استفاده از ظرفیت تابستانی دانش آموزان در قالب گروه های جهادی و هنرجویان هنرستان ها فنی و حرفه ای و کاردانش برای آماده سازی مدارس برای بازگشایی باید مورد توجه همه مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی گفت: همه برنامه های اجرایی آموزش و پرورش باید با رویکرد اجرایی کردن سند تحول بنیادین باشد.

اسکندری نسب افزود: اوقات فراغت دانش آموزان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و همه در این امر مشارکت داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیت های عظیم دستگاه تعلیم و تربیت در امر بازگشایی مدارس، خاطرنشان کرد: بازگشایی مدارس مهمترین رویداد فرهنگی و اجتماعی کشور است.

وی از افتتاح ۷۳ پروژه آموزشی جدید در ابتدایی سال تحصیلی ۹۹_۹۸ در استان کرمان خبرداد و گفت: بهره وری مناسب از امکانات و ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات از اولویت های اصلی اجرای پروژه های مهر است.