به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد علی دهقان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به وضعیت بیکاری در سطح استان کرمان، اظهار کرد:  در چهار ماهه اول امسال وضعیت و آمار نرخ بیکاری آن گونه که مدنظر مقام عالی استان و شایسته مردم این دیار است، نبوده و باید سازمان ها و دستگاه ها تا مرداد ماه جاری که جلسه بعدی کارگروه اشتغال استان برگزار خواهد شد، تعهدات خود در حوزه اشتغال را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و محقق نشدن اعتبارات برخی از سازمان ها و دستگاه‌های استان ابراز کرد: همه مشکلات و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و به تبع آن در استان کرمان و فشار وارده به دستگاه ها و سازمان های مربوطه را درک می کنیم اما این موضوع نباید در تعهدات ما خللی ایجاد کند. متاسفانه تعدادی از دستگاه های اجرایی استان به تعهدات خود در چهارماهه اول سال جاری در حوزه اشتغال پایبند نبوده اند که امیدواریم این تعهدات در ۶ ماه دوم سال جبران شود.

این مقام مسئول با اشاره به طرح افزایش اشتغال از طریق ایجاد گلخانه ها اظهار کرد: این طرح ارائه شده را حتما از سوی وزارت کشور پیگیری خواهیم کرد زیرا معتقدیم تحقق این طرح نه تنها در توسعه گلخانه های استان موثر خواهد بود بلکه زمینه ایجاد شغل در این حوزه را به خوبی فراهم خواهد کرد ضمن آنکه پیگیری خواهیم کرد تا تسهیلات و اعتبارت احداث گلخانه ها نیز در استان کرمان از محل بانک های عامل محقق شود.

دهقان با اشاره به برخی انتقادات از سوی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در معطلی و سنگ اندازی بانک ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم که نقش بانک ها در امر اشتغال در استان کرمان صفر است اما معتقدیم در جدولی که از اشتغال سازمان ها و دستگاه های اجرایی تهیه شده جایگاه بانک ها به درستی تعریف نشده است و باید در این راستا نگرش و برنامه ریزی مناسب تری را داشته باشیم.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با تاکید بر ایجاد مشوق های لازم برای دستگاه‌ها، سازمان ها و حتی فرمانداران شهرستانی در راستای فراهم نمودن فرصت های شغلی بیشتر در سطح استان اظهار کرد: از عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان این درخواست را خواهیم کرد که دستگاه ها و فرماندارانی که بیشترین فرصت شغل را در سال در حوزه تحت هدایت خود ایجاد کنند؛ به عموم جامعه و آحاد مردم معرفی و در جلسات شورای اداری استان از تجارب آنها استفاده شود

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: