به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان به مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی افزود: کار د رحوزه بهزیستی در حقیقت خدمت به افرادی است که به این خدمات نیاز دارند.

وی تصریح کرد: کارکنان بهزیستی برای انسانیت و خدا فعالیت می کنند و اگر مبنای این فعالیت ها بر پاداش مادی قرار داده شود، ضرر خواهند کرد و اصل کار این است که برای خدا و برای خدمت به مردم باشد.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اگر بهزیستی و مدیریت استان موفقیتی دارد ناشی از فعالیت کارکنان مجموعه ها است، عنوان کرد: مدیریت بدون مشارکت کارکنان نمی تواند به موفقیت دست یابد.

فدائی خاطرنشان کرد: اگر خدمات کارکنان زحمت کشی که در سازمان ها و بهزیستی فعالیت می کنند؛ جامع و کامل نباشد، حتی در صورتی که امکانات، ساختمان و ... خوب مهیا شود مدیریت نمی تواند موفق شود زیرا این موارد به تنهایی نمی تواند موفقیت را ایجاد کند.

وی به موضوع دستمزدها، حقوق و درآمدها نیز اشاره و بیان کرد: در این حوزه باید وظایف خود را انجام دهیم و تاکید می کنم که نسبت به درآمدها و پرداخت های بهزیستی گزارش مستند و دقیقی ارایه شود تا از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان و کشور این موضوع را پیگیری کنیم.

استاندار کرمان بر تعیین تکلیف کودکان کار نیز تاکید کرد و ادامه داد: این کودکان باید جمع آوری شده، آموزش داده شده و برای آنها ایجاد اشتغال صورت گیرد و در این زمینه همه سازمان ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

فدائی بر پیگیری برای ایجاد و توسعه کمپ های ترک اعتیاد نیز تاکید و بیان کرد: پیگیری می شود که مجوز کمپ ماده 16 ویژه بانوان هر چه زودتر دریافت شده و در کنار آن ایجاد چهار کمپ دیگر که به کندی پیش می رود نیز باید دنبال شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: