اردوی یک روزه تیم‌های منتخب، جهت شناسایی افراد نهایی در روز جمعه سیزده مردادماه در استان کرمان در ورزشگاه سلیمی‌کیا شهر کرمان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر