به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ عباس صادق زاده در این خصوص گفت: در حوزه مسائل اجتماعی انتقاد بیشتر است زیرا مسائل اجتماعی با نقص مدیریتی، دانش و آگاهی تصمیم گیران شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه در رخدادهای اجتماعی بسیاری از عوامل دخیل هستند گفت: خود توسعه مسائل اجتماعی را تولید می کند که باید جامعه از مسائل اجتماعی در حوزه های مختلف آگاهی داشته باشند.

صادق زاده با اشاره به اینکه فضای مجازی دانش و زیرساخت می خواهد بیان داشت: نبود دانش و آگاهی و فقدان ایجاد زیرساخت های فضای مجازی نیز توسعه مسائل اجتماعی را به دنبال دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه عدم دانش مدیریت تخصصی در برنامه ریزی اجتماعی یکی از شاخصه های حوزه مسائل اجتماعی است تصریح کرد: اصحاب رسانه به عنوان امین مردم می توانند با بیان واقعیت های موجود جامعه به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنند.

صادق زاده با تأکید بر اینکه در رابطه با اطلاع رسانی برخی از آمارها در حوزه مسائل اجتماعی باید مصلحت اندیشی کنیم بیان داشت: فهمیدن و آگاهی مردم در این رابطه هیچ تاثیری ندارد.

صادق زاده با بیان اینکه رسانه ها کابل بین تصمیم بگیران و جامعه هستند تصریح کرد: مسائل اجتماعی مسائل مردم هستند که باید واقعیت ها به آن ها اطلاع رسانی شوند تا در مداخلات اجتماعی مشارکت داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه بیان صریح، واضح و عریان رخدادهای اجتماعی به مدیریت، کنترل و پیشگیری مسائل اجتماعی کمک می کند گفت: طی این ۴۰ سال از تولد انقلاب در سیاست مبارزه با اعتیاد اشتباهات استراتژیک کرده ایم علت آن این است که واقعی به مردم اطلاع رسانی نشد.

صادق زاده با بیان اینکه حدود ۵۰۰ بیمار روانی در مراکز تحت پوشش بهزیستی نگهداری می شود خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی در قبال فرزندان به حداقل رسیده و مسئولیت خانواده روی جامعه و بالعکس به حداقل رسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: